La Volta

c/, Plaça del Palau, nº 3
Molins de Rei 08750
93 668 48 82

Horari:
de 12:00h a 16:30h y de 18:00h a 23:30h