Area 2

c/, Mataró, nº 47
Sant Feliu de Llobregat 08980
93 666 62 60
area2restaurante@gmail.com

Horari:
de 05h a 24h